Gàmbia

Gàmbia és una república de l’Àfrica occidental situada a la costa atlàntica. El seu idioma oficial és l’Anglès tot i que s’hi parlen fins a 9 llengües diferents de les quals el Mandinka n’ès la més popular.

Gàmbia

Gàmbia és el país més petit de l’Àfica Occidental, caracteritzat pel seu riu Gàmbia el qual travessa de punta a punta. Està situat enmig del Senegal i la seva capital és Banjul. A Gàmbia hi conviuen una àmplia varietat de grups ètnics, i cadascun preserva seu propi idioma i tradicions amb una mínima fricció intertribal. La tribu mandinka és la més gran, seguida per les tribus Fula, Wòlof, Jola i Serahuli.

Els musulmans conformen més del 92% de la població. La resta, en la seva gran majoria, són cristians de diferents denominacions.   Més del 80% de la població viu en assentaments rurals, encara que cada vegada més quantitat de joves van a la capital a la recerca de treball i educació.

Economia

Gàmbia no té jaciments minerals d’importància ni altres recursos naturals. La seva economia es basa en els productes agrícoles i la ramaderia per al consum intern del que depèn el 75% de la població. La indústria se centra en la transformació de productes agrícoles (cacauet) i de peix.

El turisme va ser una important font d’ingressos fins al 2000, quan es va produir una reducció. La seva activitat depèn fonamentalment de les ajudes al desenvolupament del Fons Monetari Internacional i les d’emergència dels països desenvolupats. Les expectatives futures del Banc Mundial, després de la condonació parcial del deute extern el 2005, són positives.

Fundació KALILU Jammeh

Kalilu Jammeh és una fundació benèfica de tipus assistencial i cultural que col·labora amb la Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

Aquesta fundació fomenta la igualtat d’oportunitats i la tolerància i promou l’economía social a través de l’agricultura i la pesca sostenibles.

El seu principal objectiu és promoure i col·laborar amb l’educació, formació, alimentació i salut dels ciutadans gambians sense recursos, especialment amb els infants orfes i les dones de les comunitats rurals.